PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI KLIENTA :

podatkowa książka przychodów i rozchodów
księgi handlowe
ewidencja ryczałtowa
karta podatkowa
rejestry VAT

SPORZĄDZANIE I SKŁADANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH :

podatku dochodowego od osób fizycznych PIT
podatku dochodowego od osób prawnych CIT
podatku VAT

POZOSTAŁE USŁUGI :

sporządzanie i składanie rozliczeń rocznych PIT i CIT
sporządzanie zakładowego planu kont
prowadzenie sprawozdawczości Klienta:
- sprawozdania finansowe
- sprawozdania statystyczne
- sprawozdania NBP
reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi oraz ZUS
uczestnictwo w zastępstwie Klienta w trakcie kontroli oraz sporządzanie wyjaśnień pokontrolnych

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE i ZUS :

sporządzanie list płac i naliczanie wynagrodzeń
prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej
sporządzanie deklaracji PIT 11/40
wyliczanie przysługujących urlopów i innych świadczeń
prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej ZUS
rozliczanie zwolnień lekarskich oraz przygotowywanie dokumentów do uzyskania zasiłków z ZUS
sporządzanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów z nimi
sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych - umów zlecenia i umów o dzieło
sporządzanie i składanie deklaracji ZUS oraz dokumentów zgłoszeniowych i aktualizacyjnych

USŁUGI DORADZTWA :

doradztwo z zakresu prawa handlowego
- obsługa powstających podmiotów (wybór optymalnej formy prawnej, formy opodatkowania, sporządzanie i składanie dokumentów rejestracyjnych itp.)
- pomoc w przekształceniach istniejących podmiotów
doradztwo z zakresu prawa podatkowego
- dobór form opodatkowania
doradztwo z zakresu przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

biuroedyta.pl - ewidencja ryczałtowa, doradztwo podatkowe, biuro rachunkowe, prowadzenie rachunkowości, reprezentacja przed zus, usługi kadrowo płacowe, roczne zeznania podatkowe i składanie deklaracji podatkowych - Szczecin
Polityka cookies